Bolk na koljenama

Vorm:
Nivo:
Broj osobe:
Položaj letača:
Položaj baze:

Letač pomaže bazi da leži. Letač stoji izmedju noge baze. Stavi negove ruke na koljenama. Stavi ramena na rukama baze. Baza ispruži ruke, prstev i palčevi su ispružene na istom pravcu.

Letač skoči sa savijenom nogama za položaj bolk. Letač ispruži ruke u istom momentu kad njegova težina je na rukama baze. Čim letač je ispružio ruke baza malo gura ramene letača prema koljenama da se ne desi da on pusti koljene baze.

Ako je bolk stabilan, letač može ispružiti polako noge. Baza kaže sta letač mora da radi da bude ravno. Treba da vidi tijelo u jednoj liniji. On kaže ako on želi da vidi više ili manje stopala ili dupe.

varijacije: 

Bolk bez ruka, Bolk za žabac

osiguranje: 

Na strani, kukovi letača. Letač može da padne nazad. U ovom slučaju baža mora da nastavi nositi ramena letača da bude siguran da negova stopala padnu na podu prvo. U tom momentu osigurač uhvati leđa letača.

Bolk na koljenama Bolk na koljenama Bolk na koljenama
Bolk na koljenama Bolk na koljenama Bolk na koljenama
Bolk na koljenama Bolk na koljenama Bolk na koljenama
See video
međunarodni: 
Shoulderstand, Bolk, Trépied, Schulterstand
izvor: 
Akrobatiek, Gerard en Bennie Huisman Video