The latest tricks

Naziv When Number of people Nivo
Hand balance on arms 6 godina 45 tjedana 2 b
Low flyer on hands 6 godina 45 tjedana 2 a
Hand balance on forearm 6 godina 45 tjedana 2 d
Handstand op knieën 6 godina 45 tjedana 2 b
Handstand in handen laag 6 godina 46 tjedana 2 c
Vlinder op voeten 6 godina 47 tjedana 2 b
Bosnische piramide 7 godina 40 tjedana 6, 8, 9 en meer
Pochetka 7 godina 49 tjedana 2 c
Ruitje / Sprinkhaan 7 godina 51 tjedan 2 b
Kamikaze 8 godina 1 tjedan 2 d
Udruženi sadržaj