Hertje

Vorm:
Niveau:
Aantal personen:
Positie van de onder:

Deze truuk kan worden ingesprongen, of vanuit tegen-voetenzit (tegen-secretaressezit) worden gereikt.

Inspringen:
B staat aan de voetenkant frontaal voor O en heft 1 been op zodat O zijn voet in de knieholte kan plaatsen.
O plaatst zijn voet zover mogelijk in die knieholte en B slaat het onderbeen om het been van O.
B springt na een tikje of kneepje van O op in de richting waarin zijn/haar knie wijst, dit is belangrijk voor de balans boven.
De sprong is eigenlijk een ruime stap, voorwaards met het gewicht op het been met de gebogen knie, het andere been wordt naar achter en omhoog gestrekt.
Tijdens deze sprong strekt Onder zijn been en plaatst de andere voet op de binnenkant van de knie van B's andere been.
B blijft actief proberen het gebogen been te strekken om een gedragen rechte houding te behouden.

Vanuit voetenzit:
B zit op de voeten van O en kijkt hem aan. B verplaatst nu het gewicht naar een kant om even 1 been vrij van de voeten van O te maken zodat deze zijn voet in de knieholte van B kan plaatsen. B slaat nu het onderbeen om het been van O.
Als B nu het zojuist geplaatst been probeert zoveel mogelijk te strekken, zonder los te haken, komt het andere been los van de voet en kan B dat gestrekt aanbieden voor O om de voet onder de knie te plaatsen.

variaties: 

Vanuit deze positie kun je naar zit op één been of via hoekhang.

Hertje
source: 
Op de foto: Pam en Hugo, pam0map@hotmail.com, hugo@truuk.nl