Omgekeerde bolk via plank tussen benen

Vorm:
Niveau:
Aantal personen:
Positie van de boven:
Positie van de onder:

B ligt in plank tussen de benen van O.

O klemt de benen van B vrij hoog op de bovenbenen, dus niet te dicht bij de knieën. O plaatst zijn handen op de schouders van B, de duimen aan de rugzijde en de vingers aan de borstzijde.

Op een seintje van O (een kneepje) brengt B zijn knieën met gestrekte benen naar zijn gezicht toe en werpt vervolgens zijn benen en bekken omhoog. B steunt daarbij op zijn armen, zonder hier te veel aan te trekken.

O schept B eventueel tijdens de beweging door zij armen iets te buigen en ze pas weer te strekken als het gewicht van B boven zijn armen is. B komt nu in de omgekeerde bolk. O en B hebben allebei hun armen gestrekt.

Neerzetten: B kan zijn benen één voor één naar de grond brengen aan de hoofdzijde van O. Een andere mogelijkheid is dat B naar plank op voeten gaat

Omgekeerde bolk via plank tussen benen Omgekeerde bolk via plank tussen benen Omgekeerde bolk via plank tussen benen
Omgekeerde bolk via plank tussen benen Omgekeerde bolk via plank tussen benen
source: 
Uit 'Akrobatiek' van Gerard en Benny Huisman