Staan op schouders via tempo voorlangs

Vorm:
Niveau:
Aantal personen:
Positie van de boven:
Positie van de onder:

B staat ruggelings voor O. O zit op zijn hurken. Je houdt elkaar in de vinger-pols-greep beet, de polsen iets achterover gebogen.

B houdt tijdens het verdere verloop zijn armen gestrekt. Nu volgt er een tempo-beweging. O start deze tempo-beweging door de armen van B iets opzij te bewegen. Tijdens deze spreiding zakt B iets door zijn benen als aanzet voor de sprong. Op het moment van uiterste spreiding bevindt B zich op het diepste punt.

B springt en O beweegt de armen van O weer terug. Op het moment dat B weer loskomt van de grond heeft O de armen van B weer tegen diens lichaam gebracht. O ondersteunt B voortdurend aan de armen. O volgt de sprong van B onmiddellijk en begint voor B zijn hoogste punt bereikt zijn armen te strekken. O komt in een snelle en krachtige beweging vanuit zijn benen omhoog en volgt met zijn armen deze beweging. O strekt zijn armen dus niet puur op armkracht.

B steunt met gestrekte armen op de handen van O. In het begin van de sprong duwt B zijn armen tegen zijn lichaam om de stabiliteit te verhogen. Hoger in de sprong trekt B zijn bekken naar achteren en omhoog om zijn voeten op de schouders van O te kunnen plaatsen.

Vervolgens verplaatst O zijn handen een voor een naar de kuiten van B of strekt ze omhoog. Zie daarvoor de beschrijving van het schouderstaan via opstap.

Staan op schouders via tempo voorlangs Staan op schouders via tempo voorlangs Staan op schouders via tempo voorlangs
Staan op schouders via tempo voorlangs Staan op schouders via tempo voorlangs Staan op schouders via tempo voorlangs
source: 
Uit 'Akrobatiek' van Gerard en Benny Huisman